Visitatiecommissie: "Elserike voelt als een warm bad"

14-02-2020
Elserike heeft op 28 januari jl. een inspectie gehad van de Nederlandse daltonvereniging. De school is sinds 1999 een Daltonschool en elke Daltonschool in Nederland wordt eens per 5 jaar onderworpen aan een inspectie. Drie visiteurs brachten deze week een bezoek af aan de school in Herike-Elsen.
Naast gesprekken met directie, IB en Daltoncoördinator werden de klassen uitgebreid bezocht en waren er bijeenkomsten met ouders, leerlingen en het bestuur van de stichting. Uit de gesprekken bleek dat men zeer positief was over de school. Samen met het harde werk van de leerkrachten heeft dit ervoor gezorgd dat het team deze week de mededeling kreeg dat er een positief advies uitgebracht zal gaan worden aan de Nederlandse daltonvereniging.

De school die volgens de visiteurs voelde als een 'warm bad' kreeg vooral complimenten voor het grote verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen, de zorg voor elkaar, de positieve en rustige (werk-)sfeer op school en de grote taakgerichtheid bij de kinderen. Met een kleine slag om de arm kan de school binnenkort de officiële erkenning verwachten van de Nederlandse Daltonvereniging dat de school zich de komende 5 jaar weer Daltonschool mag noemen.