Geschiedenis Elserike

Al voor 1682 waren er onderwijskundige activiteiten in Elsen en Herike. In 1835 werden de schooltjes in Herike en Elsen samengevoegd tot één school. In feite was dat de geboorte van Elserike. Dat eerste schoolgebouw bestaat nog steeds en is op dit moment in gebruik als kerk. Het huidige schoolgebouw stamt uit 1981.
Elserike is een openbare basisschool, die in 1999 de Daltonerkenning heeft gekregen. We werken volgens de zes Daltonprincipes, te weten:
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Reflectie
  • Effectiviteit
  • Borging
We zijn er voor alle kinderen, ongeacht godsdienst, huidskleur en levensbeschouwing en tonen respect voor een ieders overtuiging. De schoolbevolking komt hoofdzakelijk uit de buurtschap, hoewel er ook steeds meer kinderen uit de buurgemeenten komen. We zien dat ouders steeds vaker bewust voor onze school kiezen vanwege de "daltonmanier" van werken. Het leerlingaantal ligt op 1 oktober 2017 net even onder de 100 en groeit in dit schooljaar hopelijk weer naar ongeveer 115 leerlingen.

Onze school heeft als motto: "een school met een hart"