Aannamebeleid zij-instroom

Aannamebeleid overstappen van andere basisschool 
De laatste jaren zien we een groeiend aantal ouders, waarvan de kinderen op een andere basisschool zitten, voor een kennismakingsgesprek bij ons aankloppen. De reden hiervoor kan zijn dat het kind gepest wordt of niet meer met plezier naar school gaat. 

Wij hanteren binnen ons bestuur OPO Hof van Twente een zorgvuldige instroomprocedure om goed in kaart te kunnen brengen wat een kind nodig heeft en of wij dat kunnen bieden. Hierbij zijn ook altijd de intern begeleider en orthopedagoog betrokken vanuit hun specialistische kennis en kunde.