Digitaal onderwijs

Daltonschool Elserike heeft in 2013 als één van de eerste scholen in de regio de overstap naar digitaal onderwijs gemaakt via de methode "Snappet". De leerlingen maken na de instructie van de leerkracht de opgaves in plaats van in het werkschrift op het tablet. Wanneer ze het antwoord invoeren krijgen ze direct feedback of het goed of fout is. De leerkrachten kunnen daarnaast op hun eigen computer het proces volgen en zien hoe de leerlingen de sommen maken. Er kan dus direct ingegrepen worden op het moment dat een aantal leerlingen de opgaven niet goed begrijpen.
Onderhand zijn er steeds meer scholen die de werkwijze van Snappet gebruiken in de klas. Omdat dit aantal de laatste tijd sterk groeiende is en de mogelijkheden drastisch anders zijn dan met papieren methodes, heeft de inspectie van het onderwijs gemeend zich goed te moeten laten inlichten over deze ontwikkeling. Daarom brachten drie inspecteurs uit de regio Zwolle een aantal jaren geleden een werkbezoek aan de klassen van Elserike. Tijdens dit bezoek, verdiepten de inspecteurs zich in de uitgebreide mogelijkheden van dit type tabletonderwijs en keken ze vooral ook naar de manier waarop onze school ermee werkt. De resultaten op onder andere rekenen, taal en spelling zijn de laatste jaren sterk verbeterd en dat is voor een deel te danken aan Snappet. Het biedt de mogelijkheid voor leerlingen om op een gestructureerde manier instructie te krijgen en deze vervolgens op hun eigen niveau te verwerken.
De inspecteurs waren aan het eind van het bezoek dan ook zeer onder de indruk van de manier waarop het onderwijs was vormgegeven op Elserike.
Ondertussen heeft de school voor alle leerlingen vanaf groep 3 laptops ter beschikking. Hierdoor kan nog effectiever les worden gegeven op de "Snappet-manier".