Mentorschap

Leerlingen kennis laten opdoen en vaardigheden laten ontwikkelen. Dat is natuurlijk de belangrijkste taak van elke school. Toch is er een groot verschil tussen de keuzes die scholen maken in welke vaardigheden het waard zijn om in te investeren. De laatste tijd ligt op elke school vooral de nadruk op het zo hoog mogelijk scoren op de Citotoetsen. Ook wij ontkomen niet aan de druk om op de kernvakken de scores optimaal te houden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elke leerling zich fijn voelt bij ons op school. Als je lekker in je vel zit kun je ook gewoon beter presteren. Daarnaast zijn sociale vaardigheden in hun latere leven net zo belangrijk als het goed kunnen rekenen of spellen.
Het Daltononderwijs zorgt ervoor dat samenwerkingsvaardigheden op Elserike van jongs af aan aangeleerd worden. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en iedereen heeft vaardigheden waar hij nog beter in kan worden. Als je elkaar hierin kunt helpen, creëert dat een sfeer waarin iedereen zijn eigen persoonlijkheid kan ontwikkelen. 
De zorg voor elkaar gaat verder dan je maatje of je klasgenoten. De leerlingen van de oudste drie groepen worden namelijk ook "mentor".

Het mentorschap 
De leerlingen van groep 7 en 8 (en een aantal van groep 6) hebben er een speciale taak bij. Deze leerlingen worden/ zijn "mentor". In 2009 zijn we gestart met dit project waarbij we leerlingen uit de groepen 0, 1, 2 en 3 koppelen aan een leerling uit de hoogste groepen. De mentoren vormen een vaste steun en toeverlaat op bijvoorbeeld het schoolplein of bij groepsoverstijgende activiteiten. We hebben vaak wat vaste momenten waarop mentoractiviteiten worden georganiseerd. Zo is er in de Kinderboekenweek altijd een gezamenlijk voorleesmoment en wordt er in de maanden november/ december en in het voorjaar altijd gezorgd voor het schoolbreed versieren van de ramen. 
De nieuwe mentoren zullen zich middels een brief voorstellen aan de ouders van de leerling uit de onderbouw, zodat u als ouder ook weet wie uw kind begeleidt.