Projectonderwijs vanaf groep 5

Sinds een aantal jaren bieden we in de groepen 5 t/m 8 een geïntegreerd en projectmatig aanbod van de zaakvakken (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur), Techniek, Taal, Engels en Verkeer. In de Wet op het Primair Onderwijs staat beschreven dat de verplichte vakken zoveel mogelijk in samenhang moeten worden aangeboden. Ook in de kerndoelen van het onderwijs wordt het belang van vakkenintegratie meerdere malen onderstreept. Deze samenhang maakt de leerstof namelijk logisch, motiverend, efficiënt en effectief. Om dit te realiseren hebben we op Elserike gekozen voor de methode "Alles in 1". 

Alles in 1 biedt 20 volledig projecten, waar de groepen 5, 6, 7 en 8 tegelijkertijd en samen aan kunnen werken. Bij ieder project zitten ook doe-opdrachten, tips voor excursies en veelal een leuke afsluiting waar ook de ouders regelmatig voor uitgenodigd worden. De onderwerpen die in vier jaar aan bod komen zijn: 
 
 
Aardrijkskunde  Geschiedenis   Techniek Cultuur   Natuur 
 Nederland  Prehistorie, Grieken en Romeinen  Bouwen  Voeding  Dieren
 Europa  Middeleeuwen  Vervoer en verkeer  Kleding en sport  Planten
 Afrika en Azië  Gouden Eeuw  Energie  Kunst  Mensen
 Amerika, Australië, Antarctica en Oceanië   Moderne geschiedenis  Communicatie  Geloof  Milieu en kringloop