Onze filosofie

De beste versie van jezelf

Wij zorgen ervoor dat creatieve en cognitieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Onze leerlingen worden uitgedaagd de beste versie van zichzelf te worden.
Goede basis
Natuurlijk geven we onze leerlingen een goede basis. In lezen, rekenen, taal en spelling. We werken hierbij adaptief en met een gepersonaliseerd aanbod. 

Elserike Academy
Goed onderwijs draait in onze ogen niet alleen om kennis. Creativiteit, je talent ontdekken en ontplooien, zelfkennis en samenwerken met anderen is minstens net zo belangrijk. Wij zorgen voor 'leerlingen met lef', die hun eigen talenten en mogelijkheden kennen en zich daarin verder willen ontwikkelen. In de Elserike Academy maken kinderen kennis met acht verschillende domeinen (zoals Taal, Kunst & Cultuur, Natuur & Voeding of Communicatie & ICT). In groep 8 specialiseren zij zich in één zelfgekozen talent en studeren zij af met een 'meesterstuk'. 

Zelfvertrouwen
Op Daltonschool Elserike staan leerlingen vanaf groep 1 op een podium. Van onbevangen en enthousiaste kleuters ontwikkelen zij zich tot zelfverzekerde kinderen, die stralen op een podium en zonder vrees spreken voor een groep. 

Internationalisering
Leerlingen van nu zijn wereldburgers. Het uiteindelijke doel van het onderwijs, is bij te dragen aan het vinden van een plekje in de wereld voor elk kind, waar het gelukkig kan zijn. Internationalisering is geen doel op zich, maar is een integraal onderdeel van het curriculum. Leerlingen krijgen bij ons op school vanaf groep 1 Engels van een vakdocent. Daarnaast brengen we kinderen in contact met kinderen in andere Europese landen. We zetten ons vol enthousiasme in om jaarlijks een uitwisseling te realiseren en ontvangen zelf ook graag kinderen uit een ander land. 

Een rugzak vol herinneringen
Kinderen moeten terugkijken op een mooie, fijne basisschooltijd. Elke dag zetten we ons voor 100% in om hierin bij te dragen. We zien de kinderen, geven hen persoonlijke aandacht en organiseren activiteiten waar de kinderen van genieten. Op deze manier geven we passende bagage mee en goede herinneringen.